Danışmanlık Hizmetleri

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı
 • Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama
 • Stratejik Pazarlama
 • Bilgi Teknolojisi Yönetimi
 • Aile Şirketlerinde Yeniden Yapılanma ve Kurumsallaşma
 • Kurumsal İtibar Yönetimi
Devlet Destekleri
 • Yatırım Teşvik Uygulamaları
 • KOSGEB Destekleri
 • TÜBİTAK Destekleri
 • Ekonomi Bakanlığı İhracata Yönelik Devlet Destekleri
 • Finansman Yönetimi
 • Kalkınma Ajansı Destekleri
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
İnsan Kaynakları Yönetimi ve İK Eğitimleri
 • İşe Alım, Personel Seçme
 • Liderlik ve Takım Çalışması
 • Etkili İletişim Yönetimi
 • Müzakere Teknikleri
 • Motivasyon
 • Kriz Yönetimi
 • Değişim Yönetimi
 • Araştırma Teknikleri
Kalite Yönetim Sistemleri
 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Ürün ve Hizmet Belgelendirme
 • CE İşareti Uygulamaları
 • TSE Belgeleri (TSE, TSEK, TSE-HYB)
 • Gost-R